İstifadəçi qaydaları

FTV.AZ vasitəsilə iştirakçılarasəs verilməsi ümumi qaydalar çərçivəsində həyata keçirilir.

Yarışma proqramlarına qatılaniştrikaçılar komanda halında FTV.AZ vasitəsilə online səs göndərmək şərtlərilə əvvəlcədən lahiyə rəhbəri tərəfindən tanış edilir.

FTV.AZ yarışma tipli proqramlarda hər bir iştirakçının hüququnu qoruyaraqgöndərilən səsləri sahibləri üzrə tənzimləyib yekun olaraq ümumi səs sayını elan edir.

FTV.AZ hər bir iştirakçının hüququnu qorumaq məqsədilə online göndərilən səsləri statistika bölümündə yarış müddəti başaçatana qədər saxlayır. Yarışmaya qatılan iştirakçı ona göndərilən online səs sayının dolğunluğu haqqında FTV.AZ-ın statistika bölümündən məlumat əldə etmək imkanına malikdir.

FTV.AZ özünün təşkil etdiyi yarışma proqramlarına qatılan iştirakçılara göndərilən online səslərin düzgün və şəffaf tənzimlənməsinə zəmanət verir.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərərən digər telekanallar gələcəkdə online səs göndərmək əsasında olan yarışma prqramlarında FTV.AZ-ın xidmətlərindən yararlanmaq istəyərlərsə, qarşlıqlı müqavilə əsasında yarışmaçıya göndərilən online səsin statistika bölümündəki səslərin düzgün hesablanması qaydalarına riayət etməlidir.